Disclaimer

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet

De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.Verzamelde (persoons-) gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Visit Grou, Gastvrij Grou Grou Online en GoMidFriesland aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke)niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Visit Grou, Gastvrij Grou, Grou Online en GoMidFriesland of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Visit Grou, Gastvrij Grou, Grou Online en GoMidFriesland. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Visit Grou, Gastvrij Grou, Grou Online of GoMidFriesland.

Beschikbaarheid Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar andere, externe websites. Alle websites waarnaar wordt doorgelinkt, zijn eigendom van en/of worden beheerd door derden waarover Visit Grou, Gastvrij Grou, Grou Online en GoMidFriesland geen controle hebben. Visit Grou, Gastvrij Grou, Grou Online en GoMidFriesland zijn derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ter zake van de juistheid,volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan,noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt.

De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt maakt geen deel uit van deze website. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt is ook geen onderdeel van enige overeenkomst tussen afnemers van Visit Grou, Gastvrij Grou, Grou Online en GoMidFriesland.

De initiatiefnemer van Visit Grou, Gastvrij Grou, Grou Online en GoMidFriesland draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie die te vinden is op of via de websites die via dit portaal te benaderen zijn.